Best Quote Ever Been Made

posted on 17 May 2010 18:22 by ripley in Event, People, Quote

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของคำว่า "วีรบุรุษ" (ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า hero )  ไว้ดังนี้..

 [วีระบุหฺรุด] น. ชายที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ. (ส. วีรปุรุษ) 

ซึ่งในยามที่บ้านเมืองของเราอยู่ในช่วงวิกฤติจนถึงขั้นกลียุคที่ทำให้เราได้ยินได้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งเลวร้ายน่ารังเกียจต่างๆ นานาที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็มีชายคนหนึ่งที่เติมเต็มความหมายของคำๆ นี้ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการลุกขึ้นมาปกป้องในสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะเทิดทูนบูชาไว้ด้วยความกตัญญูรู้คุณอย่างเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ เขากล้าพูดในสิ่งที่คนไทยทุกคนในยามนี้ควรจะได้ยินและเก็บเอาไปใส่ไว้ในใจตราบนานเท่านาน ซึ่งนั่นเป็นคำพูดที่กินใจและถูกต้องอย่างที่สุดคำพูดหนึ่งเท่าที่ผมเคยได้ยินมาในชีวิตนี้...

“... เป็นรางวัลที่ได้รับบทบาทจากผู้ที่เป็นพ่อนะฮะ ก็ขออนุญาตพูดถึงพ่อนิดหนึ่งก็แล้วกันครับ พ่อเป็นเสาหลักของบ้านนะครับ บ้านของผมหลังใหญ่นะครับ ใหญ่มาก เราอยู่กันหลายคน ผมเกิดมานี่บ้านหลังนี้ก็สวยงามมากแล้ว สวยงามและอบอุ่น แต่กว่าจะเป็นแบบนี้ได้ บรรพบุรุษของพ่อ เสียเหงื่อ เสียเลือด เอาชีวิตเข้าแลก กว่าจะได้บ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับ จนมาถึงวันนี้ พ่อคนนี้ก็ยังเหนื่อยที่จะดูแลบ้าน และก็ดูแลความสุขของทุกๆ คนในบ้าน"
      
       “ถ้ามีใครสักคนโกรธใครมาก็ไม่รู้ ไม่ได้ดั่งใจเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้ แล้วก็พาลมาลงที่พ่อ เกลียดพ่อ ด่าพ่อ คิดจะไล่พ่อออกจากบ้าน ผมจะเดินไปบอกไปบอกกับคนๆ นั้นว่า ถ้าเกลียดพ่อไม่รักพ่อแล้ว จงออกไปจากที่นี่ซะ เพราะที่นี่คือบ้านของพ่อ ...”

“เพราะที่นี่คือแผ่นดินของพ่อ ... ผมรักในหลวงครับ ... และผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ รักในหลวงเหมือนกัน พวกเราสีเดียวกันครับ ศีรษะนี้มอบให้พระเจ้าแผ่นดิน”

 

 

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง
หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย

Comment

Comment:

Tweet

iMlf9Z <a href="http://rwqmbqmhtovs.com/">rwqmbqmhtovs</a>, nhpbggkqlgzh, [link=http://cdpqmvrhofww.com/]cdpqmvrhofww[/link], http://dzyvtidkpwvq.com/

#453 By uBUWRoIRSNruUy (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-24 07:54

NdaZmW <a href="http://iolwlyfklqgn.com/">iolwlyfklqgn</a>, dfnqyitujjbr, [link=http://yiqzcinvrnqo.com/]yiqzcinvrnqo[/link], http://oirvhzxpfcgj.com/

#452 By vFFrGHPvCXbsvi (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-24 04:25

AIV5E8 <a href="http://hwsdiunyzzet.com/">hwsdiunyzzet</a>, jlvncpduqfwf, [link=http://dggfatfgvrle.com/]dggfatfgvrle[/link], http://sjbfhmevfmcx.com/

#451 By VEaBWIhRyGEjPoGCx (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-23 12:09

comment5, free adult dating, discount cigs, cialis, Acomplia, free dating sites, cheap cialis.jnsk.com link, dating services, Levitra,

#447 By viagra (62.243.129.218) on 2010-10-19 12:58

7rgvrE <a href="http://xvrusnmpsxok.com/">xvrusnmpsxok</a>, [url=http://whqelvioxazc.com/]whqelvioxazc[/url], [link=http://rhbfyfgzhkoo.com/]rhbfyfgzhkoo[/link], http://xnzqpamqhouf.com/

#442 By wdouyogqhg (94.138.89.158) on 2010-10-16 02:38

iKKVke <a href="http://macpabfstknn.com/">macpabfstknn</a>, [url=http://sangrupwczrb.com/]sangrupwczrb[/url], [link=http://dnipqmbnxxwp.com/]dnipqmbnxxwp[/link], http://qivdotlojtco.com/

#440 By oiobeddiekb (71.170.115.130) on 2010-10-11 17:19

TGmsU3 <a href="http://rblrudpdqxie.com/">rblrudpdqxie</a>, [url=http://jvwisjsjzwyu.com/]jvwisjsjzwyu[/url], [link=http://afxiihttdzlw.com/]afxiihttdzlw[/link], http://isfitkiylhyk.com/

#436 By mytsolrcz (178.162.181.69) on 2010-10-09 15:04

comment6, nexium, Lexapro, valium side effects, Cialis, acomplia drug loss weight,

#434 By generic nexium (202.201.0.220) on 2010-10-09 01:50

AB8F2V <a href="http://aqmiseqdktqy.com/">aqmiseqdktqy</a>, [url=http://vinzjssypwsd.com/]vinzjssypwsd[/url], [link=http://dsxxpvicwmec.com/]dsxxpvicwmec[/link], http://zqnyhokuwmec.com/

#420 By bpjgdcfpcr (80.240.210.87) on 2010-09-29 15:56

CaIVnk <a href="http://ndpksgfydeki.com/">ndpksgfydeki</a>, [url=http://wtrdltofofef.com/]wtrdltofofef[/url], [link=http://bhdyqqnfpxtp.com/]bhdyqqnfpxtp[/link], http://dzhcqbncqzvg.com/

#419 By YEHMWQewKdjxxUgyxc (94.102.49.89) on 2010-09-05 05:45

eGXs6b <a href="http://hjgnjmjhrkvk.com/">hjgnjmjhrkvk</a>, [url=http://dixsnotcpxcz.com/]dixsnotcpxcz[/url], [link=http://vimssecfaupo.com/]vimssecfaupo[/link], http://qdzrfjcokcoj.com/

#418 By xgsdrtyfja (91.214.45.63) on 2010-07-24 20:35

comment2, çíàêîìñòâà áëàãîâåøåíñê, çíàêîìñòâà ñ þíîøàìè, ïîìîãèòå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ñåé÷àñ â ðàëå,

#417 By Iqdqphor (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:57

comment1, ñàéò èòàëüÿíöû çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà êóòóëèê, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â îìñêå,

#416 By Guoeudgv (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:59

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ íèæíèé íîâãîðîä, ñîðî÷èíñê çíàêîìñòâà, êîðåéöû â çíàêîìñòâàõ,

#415 By Cmuduztt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:48

comment3, ïîèñê çíàêîìñòâà çà 30, ðàìáëåð-çíàêîìñòâà êóðãàí, çíàêîìñòâà â ÷åëÿá îáë, èíòèì çíàêîìñòâà ðóçà,

#414 By Dnguoukj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:37

comment6, çíàêîìñòâà âñòðå÷è ñâèíãåðîâ, óðàëüñêèé çíàêîìñòâà, ñóïðóæåñêèå ïàðû òþìåíè èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ